wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Jagobiao

Barangay Jagobio, voorheen een leprakolonie, is gelegen in Mandaue City (Metro Cebu). Jagobiao laag gelegen aan de kust wordt regelmatig overstroomd tijdens hevige regenval. Het water uit de hoger gelegen stad overspoelt bij tijd en wijle deze barangay. Tijdens deze overstromingen sleurde het water allerlei troep verspreid over de barangay mee de zee in. Naast overstromingen door regenval wordt Jagobaio ook bedreigd door overstromingen vanuit zee. De mangrovebossen gelegen aan de kust zijn een belangrijke levensader voor de bewoners van deze barangay. Ze temperen de golgslag tijdens stormen en zijn een bron van voedsel en hout voor de families die daar leven. VHC ondersteunt een project van Cordaid die samen met de bewoners van Jagobiao een plan heeft opgesteld voor verbetering van de situatie. Er wordt o.a. gewerkt aan het opruimen van het afval binnen de wijk. Het afval wordt gescheiden verzameld. Het afval dat geld opbrengt, bijvoorbeeld plastic van petflessen wordt verkocht, het overige plastic wordt binnen de barangay versnipperd en wordt gemengd met beton om er zo stenen van te maken. Naast het schoonhouden van de wijk wordt er ook gewerkt aan de mangroves voor de kust. De mangroves moeten worden hersteld om zo een betere bescherming te krijgen tegen overstromingen vanuit zee.

Project in de tijd

Preloader

Media

Partner Organisaties

Delen