wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Projecten

Verantwoorde consumptie en productie

VHC ondersteund projecten die zich bezig houden met verantwoorde consumptie en productie. Hierbij staan producten en voeding centraal die goed zijn voor mens en omgeving. Hieronder vallen projecten die mensen instrueren over gezonde voeding en verantwoorde productie van voedingsmiddelen. Lopende projecten Project SMILE Laatste berichten of projecten klimaat problematiek

Schoon Water en Sanitair

Veel mensen hebben beperkte toegang tot schoon (drink) water en sanitair. Om dit te bevorderen ondersteund VHC projecten die deze voorzieningen in de gemeenschap faciliteren. Lopende projecten Project SMILE Laatste berichten of projecten klimaat problematiek

Kwaliteitsonderwijs

Door de grote inkomens verschillen in Cebu is het voor sommige kinderen lastig om gedegen onderwijs te krijgen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen ondersteund VHC initiatieven die kinderen helpen aan goed onderwijs. Lopende projecten JPIC Shoeperheroes Children of Asia Laatste nieuws over onderwijs projecten

Goede Gezondheid en Welzijn

De gezondsheidsdiensten in Cebu zijn anders georganiseerd dan ze dat in Nederland zijn. De betekend dat er meer in de gemeenschap opgezet. Daarnaast zijn er foundations die verschillende services aanbieden aan de steden die ze bedienen. De VHC ondersteund deze projecten met kennis en ondersteuning. Lopende projecten Emergency Rescue Unit Foundation(ERUF) Foundation for Organizing Endevours […]

Waardig werk en economische groei

Microkredieten zijn kleine leningen die worden toegekend aan startende ondernemers. Op de Filipijnen gaat het hier vooral om vrouwen. Tegenwoordig spreekt men liever van  “inclusieve financiering”. Dit overkoepelende begrip houdt in dat arme mensen toegang krijgen tot het financiële systeem. Naast het krediet gaat het ook om (ziektekosten)verzekering, pensioen en het hebben van een bank- […]