wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Teatro Bidlisiw

Bidlisiw, een organisatie die zich bekommert om kwetsbare jongeren, is eind 2023 gestart met haar project “Teatro Bidlisiw”. Jongeren werden uitgenodigd deel te nemen aan dit theater project. Na een uitgebreide training waarin de jongeren kennis maakte met basiselementen van expressie zoals lijn, vorm, ruimte geluid en muziek.

Na deze training heeft “Teatro Bidlisiw” een aantal voorstellingen gemaakt.

Eind 2023 en in januari 2024 hebben de jongeren van “Teatro Bidlisiw” deze
voorstellingen gegeven. Een voorstelling ging over mensenhandel, online sexuele uitbuiting van kinderen,
kinderarbeid en orgaan handel.

Na twee dagen van extra hard werken en oefenen hebben de jongeren het stuk gespeeld. Van de voorstelling is een video gemaakt die Bidlisiw tijdens haar werk met kwetsbare jongeren van Metro Cebu zal gebruiken.


Cebu City hard getroffen door tyfoon Odette

Cebu City, waarmee de gemeente Haarlemmermeer een vriendschapsband heeft,  heeft enorm te leiden gehad van de verwoestingen die tyfoon Odette heeft aangericht. Dankzij de bijdragen van de club van 100 was VHC in staat om in de week van 13 december 2021 7000 euro over te maken naar SMILE. Deze organisatie, geleid door Alvin Dizon, zorgt ervoor dat het geld specifiek wordt ingezet voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Odette in Cebu City.

Er is op het ogenblik, vlak na de storm, geen elektriciteit en geen drinkwater meer beschikbaar. Ook de meeste telefoon verbindingen zijn uitgevallen. Veel gebouwen met name in de sloppenwijken van Cebu zijn verwoest. Ook zijn er veel wegen versperd door omgewaaide bomen.

De komende weken gaan we binnen VHC na welke acties er nog kunnen worden ondernomen. Voor informatie verwijzen we u naar het HCnieuws.nl en het Witte Weekblad van 5 januari 2022.

Mocht u de getroffenen van deze ramp willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL80 RABO -0155 5890 40.

VHC draagt er zorg voor dat het geld aangewend zal worden voor de bewoners van Cebu City die het meest hebben geleden van deze tyfoon.


Deelnemers microkrediet blij met steun voor Covid-19 herstelprogramma

Ailyn in haar restaurant

In 2020 heeft VHC een micro-krediet project van RAFI (Ramon Aboitiz Foundation Inc.) ondersteund.

Vanuit de rapportage van RAFI komt het volgende verhaal: Ailyn (33) heeft een bescheiden restaurant aan huis. “Mijn restaurant liep prima en de verkopen waren goed. Onze klanten hadden ook voldoende geld om ons eten te kunnen kopen. Maar nu is dat veranderd. Veel mensen zijn bang voor besmetting en dat maakt het moeilijk voor mensen om ons eten te kopen,” zegt Ailyn.


Een NGO waar VHC al vele jaren mee samenwerkt. Het totaal bedrag voor dit project bedroeg € 5.000,-. Met dit bedrag konden 50 deelnemers, voornamelijk vrouwen, worden geholpen om hun veelal kleine bedrijfjes weer op te starten. Alle maatregelen ten gevolge van de Covid-19 pandemie zorgde er n.l. voor dat vooral de kleine buurtwinkeltjes, de zgn sari-sari-stores, nauwelijks rond konden komen. Met deze lening van ongeveer 5100Peso, zo’n € 90,-, konden de bedrijfjes weer worden opgestart.

Met een microkrediet van 5100 Peso is ze in staat haar restaurantje weer op te starten.
Hoewel het nog steeds een moeilijke periode is, is ze heel blij met de lening. “Dit heeft me enorm geholpen om mijn zaak voort te zetten en nieuwe gerechten te koken” zegt ze.


Kerst op Cebu

VHC wenst u en uw familie fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar. In de laatste nieuwsbrief van het jaar geven we u een update over verschillende van onze projecten. Daarnaast geven we u graag een inkijkje hoe kerst op de Filipijnen wordt gevierd.


2020: Een bijzonder vriendschapsbandjaar

Dat 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar is zal niemand ontkennen. Dit is zeker ook voor de vriendschapsband het geval. In de nieuwsbrief van deze maand lichten we toe welke projecten er nog op stapel staan en wat er de afgelopen maanden bereikt is.


16 oktober 2020 Wereldvoedseldag

Ook op de Filipijnen besteedt men aandacht aan deze dag. Internationaal is de ambitie uitgesproken dat iedereen in 2030 toegang heeft tot voldoende, goed en duurzaam voedsel.Wereldwijd zijn er 2 miljard mensen voor wie dat nog niet vanzelfsprekend is.In bijgaand filmpje ziet u hoe er op de Filipijnen aandacht besteed wordt aan dit probleem.Eén van de onderwerpen gaat over de Soup Kitchen van het project Smile. Een project dat mede dankzij een bijdrage van VHC dit jaar van de grond is gekomen.


Corona in Cebu City


Ook het Coronavirus waart rond op de Filipijnen. Het virus, daar steevast Covid – 19 genoemd, houdt ook Cebu City in haar greep. In onderstaande nieuwsbrief vindt u verdere informatie over de situatie in Cebu.


Slimme aanpak klimaatproblemen

Sloppenwijk Jagobaio, laag gelegen aan de kust, heeft het zwaar te verduren. De barangay die van twee kanten wordt bedreigd. staat regelmatig onder water. Tijdens hevige regenval overspoelt het water vanuit de hoger gelegen stad deze wijk en sleurt daarbij allerlei troep uit de barangay mee de zee in. Andersom wordt Jagobaio ook bedreigd door overstromingen vanuit zee. De mangrovebossen aan de kust zijn daarbij letterlijk van levensbelang aangezien ze bescherming bieden tegen het water. Ze temperen de golfslag tijdens stormen en zijn een bron van voedsel en hout voor de families die daar leven. Een belangrijke levensader dus voor de bewoners van de sloppenwijk.

VHC ondersteunt een project van Cordaid en heeft samen met de bewoners van Jagobaio een plan heeft opgesteld voor verbetering van de situatie. Er wordt onder meer gewerkt aan het opruimen van het afval binnen de wijk. Het afval wordt gescheiden verzameld. Wat geld opbrengt, bijvoorbeeld het plastic van petflessen wordt verkocht. Het overige plastic wordt binnen de barangay versnipperd en wordt gemengd met beton om er zo stenen van te maken. Naast het schoonhouden van de wijk worden ook de mangrovebossen hersteld om zo een betere bescherming te krijgen tegen overstromingen. VHC ondersteunt dit project van harte.

Ook in 2020 wil VHC het verschil maken. Wie de vriendschapsband daarin wil steunen kan dat doen door lid te worden van de Club van 100.


Samenwerking leidt tot nieuw project

Vanaf september 2019 werken ERUF en SMILE samen om voorlichting te geven over veiligheid. Veiligheid op het gebied van eten en drinken en op het gebied eerste hulp en wat te doen bij aardbevingen.

SMILE is een NGO die zich richt op kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan. (4 tot 6 jaar).

SMILE geeft voorlichting over hygiëne en gezond eten. Dankzij een bijdrage van Rotaryclub Haarlemmermeer is het project dit jaar een nieuwe fase ingegaan.  Sinds kort krijgen de kinderen een “toiletbag” met daarin een tandenborstel, zeep, ontsmettingsmiddel en pleisters en een vork en een lepel. 

(meer…)

Light of Hope

Bewoners met hun lampen

In Metro Cebu is een organisatie die zonder te solderen een lamp in elkaar knutselt. Met behulp van een zonnecel wordt de lamp overdag opgeladen zodat er ‘s avonds licht kan branden.  

Dit project beoogt een schone, veilige, goedkope en duurzame lichtbron te bieden voor de gemeenschappen in afgelegen gebieden. 

Dankzij een bijdrage van vijfhonderd euro van VHC heeft deze organisatie “Light of Hope” meer dan honderd lampen in elkaar gezet.  Vijftig lampen gingen naar de bewoners van Barangay Pulangbato, bewoners die niet beschikken over elektriciteit. Meer dan vijftig “ Zonnelampen” ging naar de bewoners van Barangay Hipodromo waarvan de huizen op 18 juli 2019 door een brand waren verwoest.


Voor wie graag rijst!

Ik ging in de zomer van 2016 mee naar Cebu, en net aangekomen op het vliegveld bleek het al onvergetelijk. Er stond een welkomstcomité voor ons klaar, vol met Filipino’s die binnen de kortste keren onze vrienden werden. Dat warme welkom bleek tekenend voor de rest van ons bezoek.
We waren te gast. Dat begint al bij de overnachting: je slaapt in gastgezinnen, waardoor je zelfs de momenten dat je even vrij bent van het programma nog van alles zult leren over het land. Je gaat bijvoorbeeld eens mee naar de school van je gastbroer, waar iedere dag begint met een openingsceremonie waarbij de vlag word gehesen en het volkslied wordt gezongen. Of je gaat gezellig karaoke zingen met de familie! Als het woord ‘karaoke’ niet al overtuigend genoeg klinkt: rijst. Heel veel rijst!

We kwamen onder andere in het plaatselijke (erbarmelijke) ziekenhuis, de dumpsite ofwel vuilnisbelt en een weeshuis. Plekken waar je normaal gesproken nooit als toerist zou willen komen, maar waar we nu juist op uitnodiging kwamen om het met eigen ogen te zien. Één vande vele hoogtepunten van het programma was het huizenbouwen. Vier dagen hielpen we met het bouwen van een gemeenschapshuis op eenrelocation site. Uiteindelijk is dat niet heel lang, maar het voelt goed om (letterlijk) een steentje bij te kunnen dragen.
Het waren de langste drie weken van m’n leven – in positieve zin! Haast extatische zin zelfs. Je maakt zóveel mee, dat je gemakkelijk een jaar of wat zou kunnen teren op de herinneringen die je tijdens die drie weken maakt. En dan krijg je het tegenbezoek het jaar erop er nog bij cadeau. Dat is de ultieme reünie, waarbij je je daar gemaakte vrienden weer terugziet, maar dan tussen de bollenvelden.
Cebu is uniek. Een reis om nooit te vergeten.

We je net zo’n unieke ervaring als Job hierboven beschrijft? Kom dan naar de informatieavond van mycebu op 10 oktober 20:00 00 in basisschool ‘De Bikube’ Skagerrak 296 Hoofddorp.


Quiot Health Center

In Cebu City zijn de bewoners gewend om bij bijna elke kwaal naar het ziekenhuis te gaan. Voor veel bewoners is dit het gemeentelijk ziekenhuis CCMC in Cebu City. Om de toestroom van patiënten naar dit ziekenhuis te ontlasten, helemaal na de aardbeving van 2013 in Cebu City toen het gemeentelijk ziekenhuis zo was beschadigd dat het niet meer kon worden gebruikt, krijgen de Health Centra in de verschillende barangay’s van Cebu City een prominentere rol.

Enkele jaren geleden heeft VHC het gezondheidscentrum van Barangay Cogon Ramos mede helpen inrichten met medische apparatuur en meubilair.
Dit jaar doen we zo’n zelfde project in Barangay Quiot.

Ook het gezondheids-centrum in Quiot kan dankzij een donatie van Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu van 10.000 euro in gericht worden met medische apparatuur en nieuw meubilair.


Veiling ten behoeve van het Ziekenhuis in Cebu


Dit jaar bestaat de vriendschapsband Haarlemmermeer met Cebu 25 jaar. Al sinds 1992 worden er, in samenwerking met de gemeente, diverse projecten georganiseerd.

Met eigen ogen heeft de delegatie uit de gemeenteraad, die afgelopen november een bezoek bracht gezien dat deze ondersteuning helpt om het dagelijkse leven van de armsten in de stad te verbeteren, en met name de kinderen een betere hoopvolle toekomst te biedt. (meer…)


Aftrap inzamelingsactie ziekenhuis Cebu City

 

Ter ere van het heuglijke feit dat de vriendschapsband tussen gemeente Haarlemmermeer en Cebu City op de Filipijnen dit jaar haar 25-jarig jubileum viert is er naast een aantal activiteiten ook een inzamelingsactie opgezet.
De aftrap werd zaterdagochtend 15 april gegeven in dorpshuis de Ouwe Waterwolf aan de Spieringweg 436 in Vijfhuizen , door leden van de gemeenteraad en bestuursleden van VHC (Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu).
Kratten vol met tandenborstels, tandpasta, plastic kinderschoentjes, pleisters en andere benodigdheden voor de kinderafdeling van CCMC (Cebu City Medical Centre) werden door de werkgroep van de gemeente en VHC meegenomen naar de Ouwe Waterwolf om het goede voorbeeld te geven en de aftrap te doen voor de inzamelingsactie.
Er wordt een oproep gedaan op alle burgers van Haarlemmermeer om dit goede voorbeeld te volgen.
De inzamelingsactie loopt van 15 april tot en met zaterdag 27 mei.
Via www.stichtingmaatvast.nl/locaties kunt u een dorpshuis bij u in de buurt vinden.


Raadslid John Jhinnoe over bezoek aan ziekenhuis in Cebu

CEBU CITY Vanuit Haarlemmermeer is vrijdag een delegatie naar zustergemeente Cebu City op de Filippijnen vertrokken. Onder hen is ook D66-raadslid John Jhinnoe. Hij doet verslag vanuit Cebu. Dit is zijn tweede bijdrage, onder meer over een bezoek aan het ziekenhuis in Cebu.

john_jhinnoe_in_cebu

(meer…)


Het verhaal van de klok en de klepel.

In het Witte Weekblad van 3 augustus staat een artikel over een bezoek van Burgemeester Weterings en een delegatie aan Cebu. Het gaat hier duidelijk om een verhaal van een journalist die de klok wel heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Op het ogenblik is er een bezoek van VHC aan Cebu om op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken van een aantal projecten die dankzij de support van onze Vriendschapsband worden gerealiseerd op Cebu. Daarnaast is er, onder de vlag van MyCebu, een grote groep jongeren uit Haarlemmermeer in Cebu die in het kader van een uitwisselingsprogramma een bezoek brengen aan onze zusterstad.

Van een bezoek van de burgemeester van Haarlemmermeer op het ogenblik aan Cebu is echter geen sprake. Wel is er het voornemen dat er dit jaar een delegatie van Haarlemmermeer in het kader van de vriendschapsband tussen Haarlemmermeer en Cebu naar deze stad gaat. Maar zover is het nog niet.

Over de klok en de klepel gesproken.


Project Smile 2016 van start

Het project Smile 2016 is van start gegaan. Op 22 juni 2016 heeft tijdens een eenvoudige plechtigheid de overdracht van schoolmateriaal plaats gevonden.

In totaal hebben 1400  “daycare”  kinderen een pakket ontvangen. Het gaat hier om kinderen van 22 kinderopvang-centra. De centra zijn gelegen in de 9 armste wijken van Cebu.

Mede dankzij de actie Smile van Sterrenschool Bikube gelegen aan het Skagerrak in Hoofddorp heeft VHC een aanzienlijk bedrag kunnen overmaken. U ziet in het midden van de foto Alvin Dizon, de grote motor op Cebu achter dit project, smile 2


Nieuwe waterpomp voor Batang Pinangga

Het kindertehuis Batang Pinangga heeft een nieuwe waterpomp nodig, de oude waterpomp had het begeven. Met behulp van deze pomp voorziet het kindertehuis in haar watervoorziening.

thumbnail_IMG_9660

Dankzij een donatie van oud Haarlemmermeerder Jan van Hulst en een donatie van Wereldwijd voor Kinderen kon VHC voldoende geld overmaken aan Batang Pinangga voor de aanschaf van een nieuwe pomp en de daarbij benodigde materialen.

Het materiaal is inmiddels in het kindertehuis gearriveerd en de pomp wordt zo spoedig mogelijk geïnstalleerd. Zo wordt de kwaliteit van het water in Batang Pinangga weer optimaal en is de toegang tot schoon drinkwater en hygiene binnen het tehuis weer op peil.

 


1 Juli 2016 Nieuwe Burgemeester in Cebu City.

Op 9 mei 2016 waren er verkiezingen op de Filipijnen. Naast landelijke verkiezingen, o.a. voor het Presidentschap van de Filipijnen waren er ook plaatselijke verkiezingen. Stemmen we in Nederland voor een partij, op de Filipijnen stemt de bevolking op personen. Deze personen zijn wel lid van een politieke groepering.

Ook is op 9 mei gestemd voor een nieuwe burgemeester en voor 18 raadsleden. Per 1 juli wordt Tommy Osmena de nieuwe burgemeester van Cebu City. Er zijn ook 18 nieuwe raadsleden gekozen, zes daarvan zijn lid van de partij van de nieuwe burgemeester, 10 zijn lid van de voormalige burgemeester Mike Rama.

tomas-osmena-and-mike-rama-who-performs-better-as-a-cebu-city-mayor

  Tommy Osmeña              Mike Rama