wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Waardig werk en economische groei

Microkredieten zijn kleine leningen die worden toegekend aan startende ondernemers. Op de Filipijnen gaat het hier vooral om vrouwen. Tegenwoordig spreekt men liever van  “inclusieve financiering”. Dit overkoepelende begrip houdt in dat arme mensen toegang krijgen tot het financiële systeem. Naast het krediet gaat het ook om (ziektekosten)
verzekering, pensioen en het hebben van een bank- of spaarrekening. Vandaar de term inclusieve financiering waar het microkrediet een onderdeel van is.

Lopende projecten


Ramon Aboitiz Foundation Inc.Caps-R Inc.

Laatste berichten over microkredieten