wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Teatro Bidlisiw

Bidlisiw, een organisatie die zich bekommert om kwetsbare jongeren, is eind 2023 gestart met haar project “Teatro Bidlisiw”. Jongeren werden uitgenodigd deel te nemen aan dit theater project. Na een uitgebreide training waarin de jongeren kennis maakte met basiselementen van expressie zoals lijn, vorm, ruimte geluid en muziek. Na deze training heeft “Teatro Bidlisiw” een […]

Cebu City hard getroffen door tyfoon Odette

Cebu City, waarmee de gemeente Haarlemmermeer een vriendschapsband heeft,  heeft enorm te leiden gehad van de verwoestingen die tyfoon Odette heeft aangericht. Dankzij de bijdragen van de club van 100 was VHC in staat om in de week van 13 december 2021 7000 euro over te maken naar SMILE. Deze organisatie, geleid door Alvin Dizon, […]

Verantwoorde consumptie en productie

VHC ondersteund projecten die zich bezig houden met verantwoorde consumptie en productie. Hierbij staan producten en voeding centraal die goed zijn voor mens en omgeving. Hieronder vallen projecten die mensen instrueren over gezonde voeding en verantwoorde productie van voedingsmiddelen. Lopende projecten Project SMILE Laatste berichten of projecten klimaat problematiek

Schoon Water en Sanitair

Veel mensen hebben beperkte toegang tot schoon (drink) water en sanitair. Om dit te bevorderen ondersteund VHC projecten die deze voorzieningen in de gemeenschap faciliteren. Lopende projecten Project SMILE Laatste berichten of projecten klimaat problematiek

Kwaliteitsonderwijs

Door de grote inkomens verschillen in Cebu is het voor sommige kinderen lastig om gedegen onderwijs te krijgen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen ondersteund VHC initiatieven die kinderen helpen aan goed onderwijs. Lopende projecten JPIC Shoeperheroes Children of Asia Laatste nieuws over onderwijs projecten

Goede Gezondheid en Welzijn

De gezondsheidsdiensten in Cebu zijn anders georganiseerd dan ze dat in Nederland zijn. De betekend dat er meer in de gemeenschap opgezet. Daarnaast zijn er foundations die verschillende services aanbieden aan de steden die ze bedienen. De VHC ondersteund deze projecten met kennis en ondersteuning. Lopende projecten Emergency Rescue Unit Foundation(ERUF) Foundation for Organizing Endevours […]

Deelnemers microkrediet blij met steun voor Covid-19 herstelprogramma

In 2020 heeft VHC een micro-krediet project van RAFI (Ramon Aboitiz Foundation Inc.) ondersteund. Vanuit de rapportage van RAFI komt het volgende verhaal: Ailyn (33) heeft een bescheiden restaurant aan huis. “Mijn restaurant liep prima en de verkopen waren goed. Onze klanten hadden ook voldoende geld om ons eten te kunnen kopen. Maar nu is […]

Waardig werk en economische groei

Microkredieten zijn kleine leningen die worden toegekend aan startende ondernemers. Op de Filipijnen gaat het hier vooral om vrouwen. Tegenwoordig spreekt men liever van  “inclusieve financiering”. Dit overkoepelende begrip houdt in dat arme mensen toegang krijgen tot het financiële systeem. Naast het krediet gaat het ook om (ziektekosten)verzekering, pensioen en het hebben van een bank- […]

Kerst op Cebu

VHC wenst u en uw familie fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar. In de laatste nieuwsbrief van het jaar geven we u een update over verschillende van onze projecten. Daarnaast geven we u graag een inkijkje hoe kerst op de Filipijnen wordt gevierd.

2020: Een bijzonder vriendschapsbandjaar

Dat 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar is zal niemand ontkennen. Dit is zeker ook voor de vriendschapsband het geval. In de nieuwsbrief van deze maand lichten we toe welke projecten er nog op stapel staan en wat er de afgelopen maanden bereikt is.

16 oktober 2020 Wereldvoedseldag

Ook op de Filipijnen besteedt men aandacht aan deze dag. Internationaal is de ambitie uitgesproken dat iedereen in 2030 toegang heeft tot voldoende, goed en duurzaam voedsel.Wereldwijd zijn er 2 miljard mensen voor wie dat nog niet vanzelfsprekend is.In bijgaand filmpje ziet u hoe er op de Filipijnen aandacht besteed wordt aan dit probleem.Eén van […]

Corona in Cebu City

Ook het Coronavirus waart rond op de Filipijnen. Het virus, daar steevast Covid – 19 genoemd, houdt ook Cebu City in haar greep. In onderstaande nieuwsbrief vindt u verdere informatie over de situatie in Cebu.

Slimme aanpak klimaatproblemen

Sloppenwijk Jagobaio, laag gelegen aan de kust, heeft het zwaar te verduren. De barangay die van twee kanten wordt bedreigd. staat regelmatig onder water. Tijdens hevige regenval overspoelt het water vanuit de hoger gelegen stad deze wijk en sleurt daarbij allerlei troep uit de barangay mee de zee in. Andersom wordt Jagobaio ook bedreigd door […]

Samenwerking leidt tot nieuw project

Vanaf september 2019 werken ERUF en SMILE samen om voorlichting te geven over veiligheid. Veiligheid op het gebied van eten en drinken en op het gebied eerste hulp en wat te doen bij aardbevingen. SMILE is een NGO die zich richt op kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan. (4 tot 6 jaar). SMILE geeft voorlichting […]

Shoeperheroes

Kamgayan , een sloppenwijk in Cebu City op de Filipoijnen, heeft sinds een aantal jaren een eigen voetbalclub. De club heet Shoeperhero’s omdat vroeger in deze wijk veel schoenmakers gevestigd waren. Door het starten van een voetbalclub probeert men de kinderen van de straat te houden. De leden van de club moeten naar school en […]

Children of Asia

Children of Asia begeleidt kansarme kinderen en jongeren, en hun familie, zichzelf uit de armoede te halen door middel van toegang tot goed onderwijs. Op die manier hebben ze een betere kans op de arbeidsmarkt. Children of Asia begeleidt kinderen soms van het basisonderwijs tot aan de Universiteit en na het behalen van een diploma […]

Jagobiao

Barangay Jagobio, voorheen een leprakolonie, is gelegen in Mandaue City (Metro Cebu). Jagobiao laag gelegen aan de kust wordt regelmatig overstroomd tijdens hevige regenval. Het water uit de hoger gelegen stad overspoelt bij tijd en wijle deze barangay. Tijdens deze overstromingen sleurde het water allerlei troep verspreid over de barangay mee de zee in. Naast […]

Light of Hope

In Metro Cebu is een organisatie die zonder te solderen een lamp in elkaar knutselt. Met behulp van een zonnecel wordt de lamp overdag opgeladen zodat er ‘s avonds licht kan branden.   Dit project beoogt een schone, veilige, goedkope en duurzame lichtbron te bieden voor de gemeenschappen in afgelegen gebieden.  Dankzij een bijdrage van vijfhonderd […]

Schaduwhal CTU Barili

Op het platteland van het eiland Cebu staat een landbouwschool dat onderdeel is van een scholengemeenschap uit de stad. De school leidt jongeren op tot professionals op het gebied van land- en tuinbouw. Omdat deze activiteiten ook in de Haarlemmermeer veel voorkomen is er al jaren een innige band tussen de gemeente en de landbouwschool. […]

JPIC

De organisatie JPIC (Justice Peace and Integrity of Creation) is een organisatie die zich richt op gezinnen waarbij de kinderen geen mogelijkheden hebben om naar school te gaan en waar de vrouwen/moeders geen geschikt werk kunnen vinden. VHC werkt samen met JPIC om kinderen naar school te helpen en door te laten studeren door middel […]