wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Cebu City hard getroffen door tyfoon Odette

Cebu City, waarmee de gemeente Haarlemmermeer een vriendschapsband heeft,  heeft enorm te leiden gehad van de verwoestingen die tyfoon Odette heeft aangericht. Dankzij de bijdragen van de club van 100 was VHC in staat om in de week van 13 december 2021 7000 euro over te maken naar SMILE. Deze organisatie, geleid door Alvin Dizon, zorgt ervoor dat het geld specifiek wordt ingezet voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Odette in Cebu City.

Er is op het ogenblik, vlak na de storm, geen elektriciteit en geen drinkwater meer beschikbaar. Ook de meeste telefoon verbindingen zijn uitgevallen. Veel gebouwen met name in de sloppenwijken van Cebu zijn verwoest. Ook zijn er veel wegen versperd door omgewaaide bomen.

De komende weken gaan we binnen VHC na welke acties er nog kunnen worden ondernomen. Voor informatie verwijzen we u naar het HCnieuws.nl en het Witte Weekblad van 5 januari 2022.

Mocht u de getroffenen van deze ramp willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL80 RABO -0155 5890 40.

VHC draagt er zorg voor dat het geld aangewend zal worden voor de bewoners van Cebu City die het meest hebben geleden van deze tyfoon.