wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Over onze projecten

VHC onderhoudt met verschillende organisaties (NGO’s) in Cebu contact om samen met hen na te gaan welke projecten in het kader van één van de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties, door VHC kunnen worden ondersteund.

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. 

De kern van deze SDG’s is: een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht, uitbuiting en klimaatverandering.

VHC richt zich op de volgende doelen:

  • geen armoede;
  • goede gezondheid en welzijn;
  • kwaliteitsonderwijs;
  • schoon water en sanitair;
  • duurzame steden en gemeenschappen;
  • leven aan het water;
  • leven op het land;
  • partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Lopende projecten

Afgeronde projecten