VHC vriendschapsband

Over onze projecten

Voor het aandragen, begeleiden van, uitvoeren en evalueren van projecten krijgen wij hulp van een lokale non-profit organisatie, de Ramon Aboitiz Foundation Incorporated (door ons kortweg RAFI genoemd). RAFI is onze ogen en oren en helpt ons bij het aangaan van projecten. RAFI toetst de projecten op haalbaarheid, toekomstplannen, maatschappelijke betrokkenheid en of de projecten “millenniumproof” zijn. Als VHC vinden
wij het namelijk belangrijk dat de projecten die we ondersteunen bijdragen aan de werelddoelen. De millenniumdoelen zijn in het jaar 2000 opgesteld door de Verenigde Naties. Vanaf 2016 zijn de doelstellingen vervangen door de Duurzame ontwikkelingsdoelen:

1. Het uitbannen van extreme armoede en honger;
2. Het bereiken van universele basiseducatie;
3. Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen;
4. Het verminderen van kindersterfte;
5. Het verbeteren van gezondheid van moeders;
6. Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten;
7. De bescherming van een duurzaam leefmilieu;
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.

Deze doelen worden in 2030 weer herzien.

De lijnen met RAFI zijn kort en we houden regelmatig contact over de status van lopende projecten, het bespreken van nieuwe projecten, maar uiteraard ook reeds afgeronde projecten.

Lopende projecten

Afgeronde projecten 

Delen