wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Waterproject “Conta”

Hoog in de bergen in de buurt van CarCar City ligt de gemeenschap Can Asujan. Deze gemeenschap betrekt het water uit een bron. CWA (Conta Water Association) controleert de kwaliteit van het water. Naast de huidige bron die de gemeenschap van water voorziet was er behoefte aan een nieuwe bron.

Na een gedegen onderzoek in 2017 is onder supervisie van RAFI, een NGO waar VHC al jaren contact mee heeft, in 2018 begonnen met het zoeken en aanboren van een nieuwe bron. Onderstaande foto’s geven een beeld van de werkzaamheden die zijn verricht in 2018 en 2019. eld rau.���J)

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een particuliere organisatie voor
hulpverlening in Cebu City. Het contact met deze organisatie ontstond rond 1994 met
een donatie van twee ziekenwagens uit de gemeente Haarlemmermeer.
Medewerkers van de brandweer- en ambulancedienst uit Haarlemmermeer reizen
regelmatig naar Cebu City om trainingen te geven. Het doel van de samenwerking is
het opleiden van brandweer- en ambulancepersoneel volgens internationale normen
en om hen te leren hoe ze materiaal en apparatuur moeten gebruiken en
onderhouden.
ERUF bestaat inmiddels uit goed uitgeruste en getrainde ambulance- en
brandweermedewerkers en heeft een 24-uur bezette alarmcentrale.
ERUF levert gratis spoedhulp aan de zwakkere en armere bewoners van Cebu en
ontvangt hiervoor subsidies van de gemeente CEBU. Hiernaast verdient ERUF geld
door georganiseerd transport van patiënten. Een groeiend en duurzaam deel van de
inkomsten wordt gegenereerd door het geven van instructie.
Gedurende de COVID pandemie heeft ERUF veel COVID patiënten naar een
ziekenhuis vervoerd.

2018
Boren

Eindelijk wordt er geboord, op zoek naar water.

2017
Bodemonderzoek

Er wordt bodemonderzoek gedaan om te kijken waar een mogelijke bron kan zitten.

2016
Nieuwe bron

Door toename gebruik is uitbreiding van het waternet noodzakelijk, op zoek naar een nieuwe bron.

2015
Watertank en waterleidingen

Daarna is er een nieuwe watertank en nieuwe waterleiding aangelegd.

2014
Nieuwe pomp.

Eerst wordt er een krachtigere pomp geplaatst.

2013
Slechte waterkwaliteit in Can-Asujan.

VHC bezoekt Can-Asujan een gemeenschap in de bergen in de buurt van Carcar. De waterkwaliteit moet door de Conta Water Association (CWA) worden verbeterd. VHC brengt Conta in contact met Kapai die in de wijk Tisa zorgt voor een goede waterkwaliteit.

Media

Partner Organisaties