wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Kerkhofkinderen

Op enkele kerkhoven op de Filipijnse miljoenenstad Cebu wonen honderden gezinnen met hun kinderen.  ’s Nachts slapen ze tussen de graven, overdag vechten ze om te overleven. Op graftombes en in mausolea hebben ze hun huisje gemaakt.
Terwijl de armen steeds armer worden, bloeit de economie in Cebu. De grond wordt steeds duurder. Als de allerarmsten uit een sloppenwijk in de buurt van het kerkhof weggejaagd worden, zodat er een bedrijventerrein kan worden aangelegd, is het priester Max Abalos, die tegen dit onrecht vecht. Hij helpt en ondersteunt de gezinnen, hij zorgt dat de kinderen onderwijs krijgen en hulp voor een betere toekomst. VHC ondersteunt Father Max en zijn NGO genaamd ANCE (Action for Nurturing Children and Environment) met schoolmiddelen, voeding en betaalt 2 leerkrachten voor de periode van een jaar.

Partner Organisaties