wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Waterproject “Coredrops”

Aan de rand van  Cebu, in de wijk Tabaylawom in het stadsdeel Tisa, wonen ruim 2.000 mensen op de berghellingen. De meeste van hen zijn afkomstig uit sloppenwijken in de stad en als gevolg van relocatie daar terechtgekomen. Voor één van de meest elementaire voorzieningen, drinkwater, zijn zij aangewezen op waterpunten die op grote loopafstand liggen. De veiligheid van dat water is zeer dubieus. VHC heeft samen met de gebruikersorganisatie KAPAI en OXFAM/NOVIB een veilig drinkwatersysteem gerealiseerd.

Het technische deel van het project (aanschaf en installatie van pompen, tanks, leidingen en ongeveer 30 tappunten) is gerealiseerd onder toezicht van het Water Resources Center van de San Carlos University. De rekening is betaald uit het fonds voor ontwikkelingssamenwerking van de provincie Noord- Holland en OXFAM/NOVIB. Voor de exploitatie is een gebruikersorganisatie gezocht die beheer en onderhoud kostendekkend zou kunnen verzorgen. Er zijn gesprekken gevoerd met KAPAI, een sterke, al langer bestaande bewonersorganisatie. Op basis van het hierbij opgebouwde vertrouwen is een contract afgesloten waarbij KAPAI het beheer en onderhoud uitvoert. Inmiddels is de gehele infrastructuur en het beheer ervan overgedragen aan Kapai. Het geleverde water is van hoge kwaliteit en goedkoper dan in de omringende wijken. De gezondheidstoestand van de bewoners van Tisa is meetbaar beter geworden. De totale capaciteit van de installatie is groot genoeg om het verzorgingsgebied uit te breiden. Kapai levert inmiddels dan ook water aan omliggende wijken. Er wordt winst gemaakt waarmee Kapai in staat is om financiën op te bouwen voor toekomstige uitbreiding en groot onderhoud. Daarnaast wordt een deel van de winst ingezet voor het uitvoeren van sociale projecten in de wijk.
De bemoeienis van VHC met CoreDrops is gestopt en het project draait zelfstandig. Op afstand blijft VHC het project met belangstelling en trots volgen.

Media

Partner Organisaties