wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Wonderland Learning Center

Wonderland Learning Center is een school binnen de Barangay Tisa in Cebu City op de Filipijnen.  Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu (VHC) was dankzij een donatie in de gelegenheid een nieuw schoolgebouw in Tisa neer te zetten. Een gebouw neerzetten is één, een school daadwerkelijk opstarten vraagt om heel veel inzet van alle betrokkenen, zowel in Cebu -City als in Haarlemmermeer.
De school staat midden in de buitenwijk Tisa. Het gebouw staat er sinds 2009 en het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om er voor te zorgen dat de school ook daadwerkelijk door leerlingen bezocht wordt. In juni 2010 is de school gestart met 27 leerlingen. Het gebouw heeft 4 klaslokalen en één van de klaslokalen is ingericht als bibliotheek/speellokaal.  De school wordt bestuurd door Shapes (School and Homes Are Partners in Education and Service inc.). Met dit nieuwe bestuur werd een frisse start gemaakt en dit bestuur zoekt samenwerking met de ouders van de kinderen die de school bezoeken.

De school heeft voorlopig één leerkracht. De kinderen gaan ’s ochtends of ’s middags naar school. In Wonderland Learning Center kunnen kinderen vanaf hun 3e jaar naar school. Daar worden ze voorbereid op de toelating voor de basisschool (primary school). Een belangrijk onderdeel van de lessen is dan ook Engels. Veel kinderen in Tisa spreken geen Engels en ook hun ouders zijn vaak deze taal niet machtig. Op het ogenblik ontwikkelt de school een eigen curriculum. Men streeft ernaar om uiteindelijk les te gaan geven op basis van de uitgangspunten van Maria Montessori.
Ouders die hun kinderen naar Wonderland Learning Center brengen moeten naast een financiële bijdrage ook vrijwilligerswerk voor de school doen. Dit betekent dat de ouders de school schoonhouden, de toiletten schoonmaken en het schoolplein verfraaien. Ook zullen de ouders betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de school. Bijvoorbeeld bij het inrichten van het schoolplein en om te helpen in Mama’s Kitchen.
Op dit moment is het belangrijkste doel dat zoveel mogelijk kinderen naar deze school komen en dat de gemeenschap Wonderland Learning Center als hun school ziet waar de buurt met elkaar voor verantwoordelijk is.

Media

Partner Organisaties