wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Slimme aanpak klimaatproblemen

Sloppenwijk Jagobaio, laag gelegen aan de kust, heeft het zwaar te verduren. De barangay die van twee kanten wordt bedreigd. staat regelmatig onder water. Tijdens hevige regenval overspoelt het water vanuit de hoger gelegen stad deze wijk en sleurt daarbij allerlei troep uit de barangay mee de zee in. Andersom wordt Jagobaio ook bedreigd door overstromingen vanuit zee. De mangrovebossen aan de kust zijn daarbij letterlijk van levensbelang aangezien ze bescherming bieden tegen het water. Ze temperen de golfslag tijdens stormen en zijn een bron van voedsel en hout voor de families die daar leven. Een belangrijke levensader dus voor de bewoners van de sloppenwijk.

VHC ondersteunt een project van Cordaid en heeft samen met de bewoners van Jagobaio een plan heeft opgesteld voor verbetering van de situatie. Er wordt onder meer gewerkt aan het opruimen van het afval binnen de wijk. Het afval wordt gescheiden verzameld. Wat geld opbrengt, bijvoorbeeld het plastic van petflessen wordt verkocht. Het overige plastic wordt binnen de barangay versnipperd en wordt gemengd met beton om er zo stenen van te maken. Naast het schoonhouden van de wijk worden ook de mangrovebossen hersteld om zo een betere bescherming te krijgen tegen overstromingen. VHC ondersteunt dit project van harte.

Ook in 2020 wil VHC het verschil maken. Wie de vriendschapsband daarin wil steunen kan dat doen door lid te worden van de Club van 100.