wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Jagobiao

Barangay Jagobio, voorheen een leprakolonie, is gelegen in Mandaue City (Metro Cebu). Jagobiao laag gelegen aan de kust wordt regelmatig overstroomd tijdens hevige regenval. Het water uit de hoger gelegen stad overspoelt bij tijd en wijle deze barangay. Tijdens deze overstromingen sleurde het water allerlei troep verspreid over de barangay mee de zee in. Naast overstromingen door regenval wordt Jagobaio ook bedreigd door overstromingen vanuit zee. De mangrovebossen gelegen aan de kust zijn een belangrijke levensader voor de bewoners van deze barangay. Ze temperen de golgslag tijdens stormen en zijn een bron van voedsel en hout voor de families die daar leven. VHC ondersteunt een project van Cordaid die samen met de bewoners van Jagobiao een plan heeft opgesteld voor verbetering van de situatie. Er wordt o.a. gewerkt aan het opruimen van het afval binnen de wijk. Het afval wordt gescheiden verzameld. Het afval dat geld opbrengt, bijvoorbeeld plastic van petflessen wordt verkocht, het overige plastic wordt binnen de barangay versnipperd en wordt gemengd met beton om er zo stenen van te maken. Naast het schoonhouden van de wijk wordt er ook gewerkt aan de mangroves voor de kust. De mangroves moeten worden hersteld om zo een betere bescherming te krijgen tegen overstromingen vanuit zee.

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een particuliere organisatie voor
hulpverlening in Cebu City. Het contact met deze organisatie ontstond rond 1994 met
een donatie van twee ziekenwagens uit de gemeente Haarlemmermeer.
Medewerkers van de brandweer- en ambulancedienst uit Haarlemmermeer reizen
regelmatig naar Cebu City om trainingen te geven. Het doel van de samenwerking is
het opleiden van brandweer- en ambulancepersoneel volgens internationale normen
en om hen te leren hoe ze materiaal en apparatuur moeten gebruiken en
onderhouden.
ERUF bestaat inmiddels uit goed uitgeruste en getrainde ambulance- en
brandweermedewerkers en heeft een 24-uur bezette alarmcentrale.
ERUF levert gratis spoedhulp aan de zwakkere en armere bewoners van Cebu en
ontvangt hiervoor subsidies van de gemeente CEBU. Hiernaast verdient ERUF geld
door georganiseerd transport van patiƫnten. Een groeiend en duurzaam deel van de
inkomsten wordt gegenereerd door het geven van instructie.
Gedurende de COVID pandemie heeft ERUF veel COVID patiƫnten naar een
ziekenhuis vervoerd.

2019
Donatie van VHC helpt Jagobaio

In haar strijd tegen het water zet Jagobaio mede dankzij donatie VHC in op herstel Mangrovebossen en Waste Management.

Media

Partner Organisaties