wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Bouw voorbereidingen

De school heeft, in de voorbereiding van de bouw, op het terrein van de campus een gebied
vrijgemaakt en voorbewerkt van omgeveer 60 bij 40 m. De ondergrond bestond uit een klei-
achtige sunstantie welke door de vele regenval in de maand november was veranderd in een
modderpoel.