wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

?>

ERUF geeft eigen trainingen

Ondanks Covid 19 is ERUF er toch in geslaagd om zelf 294 eerste hulpverleners
(EHBO-ers) en 24 medische noodhulpverleners (Emergency Medical Responders) te
trainen. Dankzij bijdrage VHC kon ERUF voor 70 hulpverleners speciale
beschermingsmiddelen aanschaffen.