wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

ERUF geeft eigen trainingen

Ondanks Covid 19 is ERUF er toch in geslaagd om zelf 294 eerste hulpverleners
(EHBO-ers) en 24 medische noodhulpverleners (Emergency Medical Responders) te
trainen. Dankzij bijdrage VHC kon ERUF voor 70 hulpverleners speciale
beschermingsmiddelen aanschaffen.