wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Nieuwe projecten ERUF

ERUF start Jeugdbrandweerproject op scholen. Kinderen krijgen les in eerste hulp en brandbestrijding.
ERUF toont in samenwerking met SMILE kinderen van kinderdagverblijven wat te doen bij een aardbeving en brand en hoe eerste hulp te verlenen.