wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Samenwerking VRK en VHC

In 2015 zijn de Veiligheids Regio Kennemerland en de VHC een nauwere samenwerking aangegaan. Dit om de hulp aan ERUF meer structureel aan te pakken.