wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Start driejarig project VHC – Terre des Hommes

VHC en de winkel van Terre des Homes in Hoofddorp starten samen met Forge een
drie jarig project. In dit project worden seksueel uitgebuite kinderen opgevangen in
pleeggezinnen. Het eerste jaar wordt besteed aan het opzetten van dit nieuwe
traject.