wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

Forge

In Metro Cebu voert de NGO FORGE (Fellowship for Organizing Endeavours) projecten uit om vrouwen en kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting.  FORGE krijgt bij een van hun projecten genaamd RESCUE (Rescuing Sexually Exploited Children Under Eighteen) steun van VHC en Terre des Hommes.
Metro Cebu, waar naast Cebu City o.a. ook de steden Lapu Lapu en Mandaue onder vallen, maakt de laatste jaren een sterke economische groei door. Deze industriële groei heeft een grote aantrekkingskracht op bewoners van het platteland. In de grote stad hopen zij werk te vinden. Hoewel sommigen daarin slagen, vinden vooral laag opgeleide vrouwen en mannen nauwelijks of geen werk. De kinderen uit deze groep werken vaak, al dan niet gedwongen, in de prostitutie. Vooral meisjes, maar ook jongens bieden zich aan op straat, in de havens en in bars maar ook in bordelen die de stad rijk is. Op deze manier proberen ze te overleven.

Het project RESCUE heeft als doel het aantal kinderen dat werkzaam is in de prostitutie terug te dringen. Tot voor kort werkte FORGE met twee opvangcentra waar meisjes en jongens, werkzaam in de seksindustrie, terecht konden voor onderwijs en andere vormen van steun zoals medische en psychologische begeleiding. Door internationale ontwikkelingen gaat men ook op de Filipijnen er steeds meer toe over de kinderen in een veilig gezin in een veilige omgeving op te vangen. In de komende jaren zal FORGE steeds meer kinderen plaatsen in een Foster Parent gezin (Foster Parents Plan is nu Plan International Nederland).

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een particuliere organisatie voor
hulpverlening in Cebu City. Het contact met deze organisatie ontstond rond 1994 met
een donatie van twee ziekenwagens uit de gemeente Haarlemmermeer.
Medewerkers van de brandweer- en ambulancedienst uit Haarlemmermeer reizen
regelmatig naar Cebu City om trainingen te geven. Het doel van de samenwerking is
het opleiden van brandweer- en ambulancepersoneel volgens internationale normen
en om hen te leren hoe ze materiaal en apparatuur moeten gebruiken en
onderhouden.
ERUF bestaat inmiddels uit goed uitgeruste en getrainde ambulance- en
brandweermedewerkers en heeft een 24-uur bezette alarmcentrale.
ERUF levert gratis spoedhulp aan de zwakkere en armere bewoners van Cebu en
ontvangt hiervoor subsidies van de gemeente CEBU. Hiernaast verdient ERUF geld
door georganiseerd transport van patiënten. Een groeiend en duurzaam deel van de
inkomsten wordt gegenereerd door het geven van instructie.
Gedurende de COVID pandemie heeft ERUF veel COVID patiënten naar een
ziekenhuis vervoerd.

2021
Eerste kinderen in pleeggezinnen

In 2021 zijn de eerste tien kinderen ondergebracht in pleeggezinnen.

2020
Selectie van de pleegouders

In 2020 heeft de selectie van pleegouders plaatsgevonden.

2016
Start driejarig project VHC – Terre des Hommes

VHC en de winkel van Terre des Homes in Hoofddorp starten samen met Forge een drie jarig project. In dit project worden seksueel uitgebuite kinderen opgevangen in pleeggezinnen. Het eerste jaar wordt besteed aan het opzetten van dit nieuwe traject.

2013
Samen met Terre des Hommes Nederland start VHC een driejarig project: “RESCUE”

Het project RESCUE heeft als doel het aantal kinderen dat werkzaam is in de prostitutie terug te dringen. FORGE heeft twee opvangcentra waar meisjes en jongens werkzaam in de seksindustrie terecht kunnen voor onderwijs en andere vormen van steun zoals psychologische begeleiding. Medewerkers van FORGE bezoeken regelmatig uitgaansgelegenheden om meisjes…
lees verder

Media

Partner Organisaties