wegen in Cebu
Watermeters
Op school met VHC shirts
kleine straat Cebu
MyCebu lol

VHC vriendschapsband

ERUF

ERUF (Emergency Rescue Unit Foundation) is een particuliere organisatie voor
hulpverlening in Cebu City. Het contact met deze organisatie ontstond rond 1994 met
een donatie van twee ziekenwagens uit de gemeente Haarlemmermeer.
Medewerkers van de brandweer- en ambulancedienst uit Haarlemmermeer reizen
regelmatig naar Cebu City om trainingen te geven. Het doel van de samenwerking is
het opleiden van brandweer- en ambulancepersoneel volgens internationale normen
en om hen te leren hoe ze materiaal en apparatuur moeten gebruiken en
onderhouden.
ERUF bestaat inmiddels uit goed uitgeruste en getrainde ambulance- en
brandweermedewerkers en heeft een 24-uur bezette alarmcentrale.
ERUF levert gratis spoedhulp aan de zwakkere en armere bewoners van Cebu en
ontvangt hiervoor subsidies van de gemeente CEBU. Hiernaast verdient ERUF geld
door georganiseerd transport van patiënten. Een groeiend en duurzaam deel van de
inkomsten wordt gegenereerd door het geven van instructie.
Gedurende de COVID pandemie heeft ERUF veel COVID patiënten naar een
ziekenhuis vervoerd.

2021
ERUF traint personeel Cebu City Medical Centre

ERUF traint 150 medewerkers van het gemeentelijk ziekenhuis CCMC, in EHBO, Basic Life Support (BLS) en Advanced Life Support (ALS).

COVID-19 en bescherming

Aanschaf Personal Protective Equipment (PPE), persoonlijke beschermingsmiddelen i.v.m. COVID-19. ERUF-personeel wordt ingezet om op moeilijk te bereiken plaatsen de bevolking te vaccineren.

2020
ERUF geeft eigen trainingen

Ondanks Covid 19 is ERUF er toch in geslaagd om zelf 294 eerste hulpverleners (EHBO-ers) en 24 medische noodhulpverleners (Emergency Medical Responders) te trainen. Dankzij bijdrage VHC kon ERUF voor 70 hulpverleners speciale beschermingsmiddelen aanschaffen.

2019
Nieuwe projecten ERUF

ERUF start Jeugdbrandweerproject op scholen. Kinderen krijgen les in eerste hulp en brandbestrijding. ERUF toont in samenwerking met SMILE kinderen van kinderdagverblijven wat te doen bij een aardbeving en brand en hoe eerste hulp te verlenen.

VHC schenkt AED’s aan ERUF

Naast enkele door ERUF zelf aangeschafte AED’s kon VHC het aantal aanvullen tot acht, zodat alle ambulances nu voorzien zijn van AED’s.

2018
Onderhoud wagenpark ERUF

Enkele automonteurs van de brandweer hebben het wagenpark van ERUF weer in goede conditie gebracht. Daarbij hebben zij ERUF-monteurs geïnstrueerd opdat deze beter zorg kunnen dragen voor het onderhoud.

2017
ERUF verzorgt trainingen aan ambulance personeel

Ongeveer 80 mensen zijn, gedurende het jaar, door ERUF opgeleid om in de diverse wijken van Cebu de ambulances te bemensen.

2016
Uitgebreid meerjarenplan voor ERUF

VHC heeft dankzij de financiële hulp van een goede doelenstichting en in samenwerking met VRK een driejarenplan ontwikkeld. Doel van het plan: naar een hoger nivo brengen van de ERUF-intructeurs en daarmee het ERUF-personeel, de kwaliteit verhogen van de medewerkers van de lokale en gemeentelijke ambulances en zorgen voor adequaat…
lees verder

Traingingen voor ERUF instructeurs

Twee ambulanceverpleegkundige hebben de cursus Pediatric Advanced Life Support (uitgebreide kinder- en babyreanimatie) gegeven. Daarnaast hebben drie brandweerinstructeurs een herhalingscursus Rope-Rescue, het bevrijden van mensen van grote hoogte met touwen, gegeven.

2015
Periode ’94 tot 2015

Gedurende die jaren vinden er met grote regelmaat brandweertechnische en medische trainingen plaats. Veelal reizen brandweermensen en verpleegkundigen naar Cebu om daar nieuwe technieken aan te leren en na te scholen. Ook komen ERUF-instructeurs naar Nederland om hier specifieke trainingen te krijgen, zoals vliegtuigbrandbestrijding, omgaan met gevaarlijke stoffen en bevrijding…
lees verder

Opening nieuwe locatie ERUF

Met als voorbeeld de brandweerkazerne in Hoofddorp, opent de ERUF een compleet nieuwe garage in de buurgemeente Mandaue. Op diverse strategische plaatsen in Cebu heeft ERUF nu kleinere posten om zo de bevolking tijdig te kunnen helpen.

Samenwerking VRK en VHC

In 2015 zijn de Veiligheids Regio Kennemerland en de VHC een nauwere samenwerking aangegaan. Dit om de hulp aan ERUF meer structureel aan te pakken.

2013
Overlijden Dr. Herminio Cortes

Op 28 februari overlijdt Hermie Cortes op 66-jarige leeftijd. Hij was één van de oprichters van ERUF. Een pionier, een visionair en een bevlogen directeur. Vanaf begin jaren 90 was hij ook de man die de contacten met de collega's van de Haarlemmermeerse brandweer en ambulancedienst onderhield.

1994
Eerste donatie aan ERUF

De gemeente Haarlemmermeer doneert twee ambulances met de nodige medische inventaris aan de ERUF. Na aankomst op Cebu vertrekken twee brandweermensen en twee ambulanceverpleegkundigen naar Cebu om daar instructie te geven.

1992
Start van een Stedenband

Gemeente Haarlemmermeer start een stedenband met Cebu-city op eiland Cebu op de Filipijnen.

Media

Partner Organisaties